Perfil do usuário

Rosalee Roland

Resumo da Biografia

Nhiều người có ý định định cư ở đất nước Canada, sẽ được hưởng hoàn toàn chế độ y tế và an ninh xã hội của quốc gia Canada. Gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp… hoàn toàn không phân biệt đối xử đối với bất kỳ trường hợp nào, ai cũng bình đẳng như nhau.

Các cơ hội có được khi định cư ở đất nước Canada