Perfil do usuário

Nelia Larsen

Resumo da Biografia

Với cách thức này các bạn cũng cần trở thành nhà thầu bất động sản tại quốc gia Canada . Những điều kiện để có được quốc tịch châu Âu như sau: 1. Tổng giá trị bất động sản đầu tư tại Canada trên 2.000.000 EUR đối với bất động sản mới. Nếu đầu tư vào bất động sản cũ thì phải trên 2.500.000 EUR. Mọi người có thể đầu tư một hoặc nhiều hơn một bất động sản 2. Khi đã định cư tại đất nước Canada được trên 3 năm, nhà thầu chỉ cần duy trì số vốn tối thiểu là 500.000 EUR 3. Chứng minh được lý lịch tư pháp trong sạch

Cư trú Canada thông qua chương trình đầu tư bất động sản