Perfil do usuário

Kathy Cuomo

Resumo da Biografia

khuyen mai 4 khoa hoc ke toan tong hop thuc hanh tai tphcm không hầu hết chứng trong khoảng biên bản bàn giao hàng hóa , giao kèo , chứng từ trả tiền // Tại thời điểm thanh rà soát chưa mang chứng trong khoảng trả tiền không dùng tiền mặt mang hóa đơn trên 20tr, quá thời hạn thanh toán trong giao kèo không với biên bản gia hạn thanh toán ..

Khuyen Mai 5 Khóa Học Thực Hành Kế Toán Tổng Hợp