Perfil do usuário

Brooks Lippard

Resumo da Biografia

Bởi vì phương án gây chú ý người lao động có tay nghề, chính phủ Canada đã tạo ra chương trình này để mở rộng sự tìm kiếm nguồn nhân lực tốt trên toàn thế giới. Tiêu chí để được ở đất nước Canada theo diện này là phải xin được một công việc toàn thời gian có chuyên môn trên 1 năm theo danh mục những ngành nghề được quy định trong hình thức. Bên cạnh đó, người định cư còn phải khẳng định được nguồn thu nhập, mức tài sản đảm bảo cuộc sống của mình và các thành viên trong gia đình nếu có ở đất nước Canada.

Cư trú Canada diện tay nghề được xem là một phương pháp cư trú vô cùng thông thoáng ở đất nước này.