Perfil do usuário

Desrosier Susana

Resumo da Biografia

Thời gian tự học nhiều nhưng không đồng nghĩa với việc mọi người dồn tất cả quỹ thời gian đó để đọc sách hay tìm hiểu một vấn đề nào đó. Bạn nên dành thời gian cho những kiến thức về tư duy logic và phát triển vấn đề vì đây chính là nhiều thứ sẽ giúp mọi người vượt qua nhiều kì thi. Trong thời gian tự học mọi người nên thoải mái, dù thời gian tự học là từ 3 đến 4 giờ nhưng đừng ngồi một chỗ suốt thời gian đó. Hãy dành ra nhiều khoảng trống để thư giãn, đầu óc sẽ minh mẫn và làm việc sẽ mang lại hiệu quả hơn. Đây cũng chính là kinh nghiệm xương máu cho nhiều các bạn du học sinh.

Tự học có chọn lọc là sự lựa chọn dành cho các người thành công