Perfil do usuário

Redus Trezza

Resumo da Biografia

Chia se 3 lớp học kế toán thực hành tổng hợp không đầy đủ chứng từ biên bản bàn giao hàng hóa , hợp đồng , chứng từ thanh toán // Tại thời khắc thanh rà soát chưa với chứng trong khoảng thanh toán không dùng tiền mặt sở hữu hóa đơn trên 20tr, quá thời hạn thanh toán trong hiệp đồng ko với biên bản gia hạn trả tiền ..

Khuyen Mai 9 Học Thực Hành Kế Toán Tổng Hợp