Perfil do usuário

Kris Aquilino

Resumo da Biografia

Theo chia sẻ từ Office168, chi phí dịch vụ luôn luôn nằm trong danh sách một số điều nên biết khi thuê địa điểm làm việc. Chi phí dịch vụ sẽ tính vào từng hạng của tòa nhà.

Chú ý về kinh phí dịch vụ khi thuê văn phòng