Perfil do usuário

Gale Edgar

Resumo da Biografia

Đối với thuộc dạng nhân viên và các nhà nghiên cứu có học vấn cao thì giấy phép có thể cư trú 1 năm và được gia hạn cho đến năm sau, tiếp đó mọi người có thể nộp giấy xin thường trú ở Bồ Đào Nha. Và thêm một lợi thế dành cho người có chuyên môn học vấn cao được hưởng lương bắt buộc ít nhất gấp 1,5 lần mức bình quân tại quốc gia này, có hợp đồng lao động và có thư mời làm việc ràng buộc ở một nước thuộc EU trong vòng 1 năm thì có thể nộp đơn xin thẻ thường trú nhân liên minh Châu Âu.

Giấy phép xin cư trú khi làm việc ở Cộng hòa Bồ Đào Nha