Perfil do usuário

Carina Roxann

Resumo da Biografia

Trải qua quá trình học tập nơi nơi khác là con đường lựa chọn, cố gắng và nỗ lực hết bản thân để có thể nhận trên tay tấm bằng xuất sắc. Sở hữu tấm bằng trên tay bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn khó tả, vừa hãnh diện vừa vui mừng lại vừa xúc động. Nhìn lại hành trình đầy gian nan để trở thành du học sinh giỏi là điều không dễ dàng.

Lắng nghe các lời tâm sự của du học sinh giỏi trước ngày tốt nghiệp