Perfil do usuário

Cyndy Destiny

Resumo da Biografia

Có ai đã từng trải qua cảm giác tiễn người bạn thân nhất của bản thân đi du học chưa? Đó là một trong những khoảng thời gian khủng khiếp nhất từng trải qua trong cuộc đời. Bản thân tôi chỉ biết chúc bạn đạt được tất cả những gì tốt nhất, thế nhưng trên hết chúc bạn luôn được may mắn đồng hành trên chặng đường phía trước.

Các khó khăn đầu tiên mà mỗi du học sinh ai cũng sẽ phải trải qua