Perfil do usuário

Carl Sumiko

Resumo da Biografia

Đây được xem là bí quyết chiến thắng trong quá trình chuẩn bị của mọi người do vậy hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt khi gặp các nhà tuyển dụng tiềm năng và cố gắng dự đoán những câu hỏi mà bạn có thể được hỏi và luyện tập câu trả lời. Mọi câu hỏi có thể thẳng thừng và quan trọng và câu trả lời phải là tích cực. Bên cạnh đó bạn không nên phê phán nước của bản thân hoặc các nhà tuyển dụng cũ.

Hãy sẵn sàng trả lời các câu hỏi nguyên nhân vì sao các bạn tới Australia và bạn nghĩ gì về châu lục cũng như người dân nơi đây