Perfil do usuário

Shira Johnette

Resumo da Biografia

Được làm việc trong những tập đoàn công nghệ lớn trở thành ước mơ của nhiều du học sinh. Tuy nhiên để được tuyển vào các tập đoàn này không phải là điều thuận lợi. Một trong những cách thức nhiều sinh viên nhắm đến chính là con đường du học để có cơ hội thử việc tại các tập đoàn công nghệ hàng đầu toàn cầu, tiêu biểu như Google.

Du học Mỹ và cơ hội thử việc tại công ty Google