Perfil do usuário

Mcnicholas Willis

Resumo da Biografia

Những cuộc phỏng vấn xin việc không nên xem thường vì tạo được ấn tượng tốt có thể là sự khác nhau giữa việc đặt chân lên cánh cửa thành công hoặc đứng trong hàng chờ. Chuyên gia USIS FGV chia sẻ: Mặc dù vấn đề ăn mặc|trang phục tại Úc không nghiêm ngặt như nhiều quốc gia khác, nhưng mọi người nên luôn ăn mặc một cách thông minh và phù hợp khi phỏng vấn xin việc.

Các bạn nên chuẩn bị tốt trước khi phỏng vấn