Perfil do usuário

davidthanevn david thane

Resumo da Biografia

Đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra được rằng tất cả những thử thách xuất hiện trong cuộc đời bạn, bạn vẫn phải một mình đối mặt và chiến đấu với chúng hàng ngày. Sẽ không có ai – không hề có một ai có thể thay bạn gánh vác phần trách nhiệm này, gánh vác sự khó khăn này, và cũng không có một ai, thực sự đồng cảm với những trở ngại mà bạn đã-đang-và sẽ phải trải qua…và tự đứng dậy sau những lầnn vấp ngã là một sự trưởng thành.

Những để từ sựu trưởng thành đi đến thành công thì còn một chặn đường khá dài và đầy khó khăn nữa. Nhưng muốn được người khác coi trọng thì bạn phải đứng ở vị trí cao trong xã hội – xã hội bây giờ là thế.