Comentários do leitor

Lòng tốt Vận chuyển bùn vi sinh chất lượng và sạch sẽ sẽ được ghi nhận

"moitruong sach sach" (02/12/2019)


Nồng độ BOD5 thay đổi từ 80 đến 180 mg/l. Điều đáng lo ngại ở đây là nước thải bệnh viện chủ yếu nguy hại tập trung vào các loại vi sinh vật gây bệnh đường ruột, dễ dàng lây nhiễm qua đường nước. Nếu chất thải y tế không được quản lý và xử lý tốt, trong đó nước thải bệnh viện có chứa nhiều loại dược phẩm, hóa chất có thể làm ảnh hưởng xấu đến hiệu suất của hệ thống công trình xử lý sinh học. Nhiều kết quả nghiên cứu về chất lượng nước thải bệnh viện đã được thực hiện và phát hiện thông số ô nhiễm khác nhau tùy thuộc vào loại bệnh viện ở tuyến trung ương, tỉnh, ngành và bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa lao, bệnh viện chuyên khoa phụ sản...

Làm sao Vận chuyển nước thải chất lượng và sạch sẽ cho mọi người đây


Các cơ sở y tế thuộc Sở Y tế Hà Nội quản lý đã triển khai, thực hiện các quy định, quy trình quản lý chất thải y tế. Đối với chất thải rắn, 100% các bệnh viện, trung tâm y tế không có lò đốt hoặc lò đốt không hoạt động đều thực hiện việc xử lý chất thải rắn y tế nguy hại theo mô hình tập trung, ký hợp đồng với các công ty có đủ thẩm quyền vận chuyển và xử lý chất thải y tế. Hai bệnh viện sử dụng lò đốt để xử lý chất thải y tế là Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức và Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Đức đều thực hiện quan trắc môi trường theo đúng quy định, kết quả quan trắc môi trường lò đốt của các bệnh viện trên đều đạt các chỉ tiêu môi trường...

Lòng tốt Vận chuyển bùn vi sinh chất lượng và sạch sẽ sẽ được ghi nhận


Một loại lò đốt rác thải y tế độc hại.

Việc quản lý chất thải rắn y tế tại các đơn vị được thực hiện theo đúng quy định. Các đơn vị đã phân công cán bộ chịu trách nhiệm quản lý trong từng lĩnh vực, từ phân loại, thu gom, lưu giữ đến vận chuyển và xử lý chất thải y tế tại đơn vị. Các cơ sở y tế đều thực hiện phân loại, thu gom chất thải y tế ngay tại nơi phát sinh, mỗi loại chất thải được phân loại và thu gom vào túi, thùng theo đúng màu sắc quy định.

 

Làm sao Vận chuyển nước thải, bùn vi sinh chất lượng và sạch sẽ cho mọi người đây


moitruongsach 

 Địa chỉ: 586/9 KP Chiêu Liêu ,P Tân Đông Hiệp ,TX Dĩ An ,Tỉnh Bình Dương

 SĐT: 0943.40.60.70

 

 Website: https://moitruongsach.org/